ایکس 33 جدید - اسپرت - زیبا ـ[292 بازدید] [11 امتیاز]
خودروی X33 به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شاسی بلندهای تولید داخلی در بازار تا کنون پس از گذشت بیش از 5 سال از ورودش عملکرد خوبی را به لحاظ فروش و تجربه رانندگی ارائه و عددی حدود 50000 دستگاه را در کارنامه فروش خود ثبت کرده است . فروش جهانی این خودرو نیز بالغ بر 1000000 دستگاه گزارش شده است که در این سگمنت خودرو عدد قابل توجهی می باشد. خودتان تماشا کنید و تغییرات را احساس کنید. مدیران خودرو ، ایده آل
فرستنده: Abbas Ghasemi 15 شهريور 1395 ساعت 21:52
+ محمد حسين گلرسان کرماني
زیباست. به خصوص با یراق های جدید اطرف اتاق
20 شهريور 1395 ساعت 20:13