خلبان شجاع و باهوش ـ[169 بازدید] [9 امتیاز]
فرستنده: محمد حسين گلرسان کرماني 15 شهريور 1395 ساعت 07:25
+ M- Shalchi
آفرين آفرين صد آفرين هزار و سيصد آفرين .....
21 شهريور 1395 ساعت 13:38
+ محمد دودانگی
بسیار عالی
29 شهريور 1395 ساعت 12:09
+ افشين داورپناه
تشکر
29 شهريور 1395 ساعت 23:22