شکایت شرکت هوآوی از سامسونگ ـ[266 بازدید] [11 امتیاز]
فرستنده: بابک عباسی 21 مرداد 1395 ساعت 19:04
+ . صابری
شکایت شرکت هوآوی از سامسونگ بابت چه
23 مرداد 1395 ساعت 21:34
+ هدايت عسگرخان مسكن
انصافا هواوی نسبت به قیمتش خیلی عالیه
23 مرداد 1395 ساعت 22:55
+ M- Shalchi
دوستان، به نظر من امريكا از اول انقلاب كه از ايران بيرون رانده شد، براي ورود به ايران از پنجره چين وارد شده ....فقط برخي موارد بي كيفيتي محصولات چيني بدليل بي كفايتي و يا دزدي مديران زير مجموعه آن شركت هاست كه لطمه به شخصيت ما ايراني ها زده وگرنه مطمئن باشيد خواست سرمايه گذاران و مديران امريكايي نيست ....
26 مرداد 1395 ساعت 09:05
+ افشين داورپناه
ال جی
7 شهريور 1395 ساعت 09:35