نمایشگاه خودروی ژنو 2016 قسمت چهارم ـ[198 بازدید] [26 امتیاز]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرستنده: بابک عباسی 16 مرداد 1395 ساعت 17:23
+ . صابری
جای پراید دراین نمایشگاه خالی
19 مرداد 1395 ساعت 13:33
+ افشين داورپناه
پراید ما یا اونا
19 مرداد 1395 ساعت 18:27
+ فرزام مردادیان
با تشکر از گزارش کامل .
20 مرداد 1395 ساعت 12:41