دوباره ببینیم و عبرت بگیریم 1 ـ[201 بازدید] [27 امتیاز]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرستنده: بابک عباسی 7 خرداد 1395 ساعت 12:52
+ فرزام مردادیان
متاسفانه همچنان سرعت بالا عامل اول تصادفاته .
8 خرداد 1395 ساعت 10:46
+ کامران طایفی
واقعاً تلخه و باید عبرت گرفت. ممنون آقای عباسی
8 خرداد 1395 ساعت 17:27
+ رضا عظیمی
ممنون
12 خرداد 1395 ساعت 09:32