تقاطع امام زمان! ـ[98 بازدید] [4 امتیاز]
اینجا یکی از تقاطعهای تحت کنترل دوربینهای آقای گلرسان است!!!؟
فرستنده: بابک عباسی 7 خرداد 1395 ساعت 12:38
+ کامران طایفی
مگه آقای گارسان کجا کار می کنن؟
8 خرداد 1395 ساعت 17:21
+ رضا عظیمی
ممنون عجب
12 خرداد 1395 ساعت 09:34
+ مجید سکوت
یا امام زمان
12 خرداد 1395 ساعت 21:29