دونات ـ[154 بازدید] [9 امتیاز]
فرستنده: محمد حسين گلرسان کرماني 3 خرداد 1395 ساعت 17:43
+ بابک عباسی
بسیار عالی و با سپاس. ولی پدر ماشین در اومد.
4 خرداد 1395 ساعت 10:22
+ . صابری
ممنون . خودروسازان باید ماشین ها را اینطور تست کنند نه با ناز کردن ..
4 خرداد 1395 ساعت 14:03
+ محمد حسين گلرسان کرماني
ارادتمندم
4 خرداد 1395 ساعت 18:24
+ هدايت عسگرخان مسكن
woooooooooow............ بی ام دابلیو است دیگر:))
4 خرداد 1395 ساعت 22:47
+ فرزام مردادیان
ممنون مهندس با حال بود .
5 خرداد 1395 ساعت 11:24