جملات بزرگان 8 ـ[194 بازدید] [23 امتیاز]
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
فرستنده: بابک عباسی 2 خرداد 1395 ساعت 11:18
+ فرزام مردادیان
ممنون بسیار عالی . این جملات زیبا باعث میشه انسان یکبار دیگه رفتارشو بسنجه .
3 خرداد 1395 ساعت 10:39
+ محمد حسين گلرسان کرماني
سپاس
4 خرداد 1395 ساعت 18:22
+ مجید سکوت
ممنون چناب عباسی فوق العاده بود
5 خرداد 1395 ساعت 00:00