جملات بزرگان 6 ـ[191 بازدید] [23 امتیاز]
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
فرستنده: بابک عباسی 2 خرداد 1395 ساعت 11:09
+ فرزام مردادیان
شماره 110 خیلی خوب بود ./ ممنون .
3 خرداد 1395 ساعت 10:34
+ محمد حسين گلرسان کرماني
سپاس
4 خرداد 1395 ساعت 18:21
+ افشين داورپناه
ممنون......
6 خرداد 1395 ساعت 09:22