طبعت زیبای آذر بایجان 6 ـ[210 بازدید] [24 امتیاز]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرستنده: بابک عباسی 29 اسفند 1394 ساعت 19:29
+ فرزام مردادیان
چوخ گوزل . یاشاسین اذربایجان .
29 اسفند 1394 ساعت 19:32