زیباترین خانه های چوبی ـ[237 بازدید] [27 امتیاز]
زیباترین خانه های چوبی
فرستنده: . صابری 22 اسفند 1394 ساعت 13:15
+ رضا عظیمی
بسیار زیبا بودن ممنون
24 اسفند 1394 ساعت 19:14
+ محمد حسين گلرسان کرماني
سپاس فراوان
24 اسفند 1394 ساعت 23:30
+ فرزام مردادیان
امار دقیق میگه افرادی که در خانه های چوبی زندگی میکنند عمرشان بیشتر از سایرین است . من که عشق خانه چوبی دارم . البته ویلا :))
25 اسفند 1394 ساعت 18:13
+ بابک عباسی
چند شرکت در ایران مدلهایی از این خانه ها را به صورت کیت که خودشان نصب می کنند ارائه می کنند
25 اسفند 1394 ساعت 21:32