گرانترین خودروها در تهران پس از برجام 2 ـ[164 بازدید] [23 امتیاز]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرستنده: بابک عباسی 9 اسفند 1394 ساعت 14:20
+ فرزام مردادیان
فقط مازراتی کواتروپورت . ممنون جناب عباسی .
10 اسفند 1394 ساعت 17:36
+ محمد حسين گلرسان کرماني
فقط بــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــز
12 اسفند 1394 ساعت 08:09