گزارش تصویری از نمایشگاه خودرو اصفهان قسمت دوم ـ[164 بازدید] [19 امتیاز]
فرستنده: رضا عظیمی 29 بهمن 1394 ساعت 14:16
+ . صابری
مدیران خودرو مثل همیشه زیبا وعالی .
1 اسفند 1394 ساعت 12:23
+ رضا عظیمی
جناب صابری امسال شما هم به اصفهان دعوت بودین
8 اسفند 1394 ساعت 10:32
+ افشين داورپناه
ایکس 50
19 مرداد 1395 ساعت 18:20