لکسس LC 500 مدل 2017 ـ[202 بازدید] [27 امتیاز]
فرستنده: E. Ho 22 دي 1394 ساعت 14:59
+ فرزام مردادیان
این خودرو موتور پر قدرت و بینظیری داره . جزو موتورهای S1 .
26 دي 1394 ساعت 17:27